วัดหนองมะกัง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย เชียงราย
Wat Nong Makang, Mae Sai, Chiang Rai
“วัดเก่าแก่ในชุมชนหนองมะกัง สงบ ร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยในวัด”


ที่ตั้งวัดหนองมะกัง
ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1290 หมู่ 8 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

วัดหนองมะกัง แม่สาย เชียงราย

วัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ในชุมชนหนองมะกัง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นวัดที่กำลังปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป…  มีความสงบ ร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยในวัด


ภาพบรรยากาศวัดหนองมะกัง


การเดินทางไปวัดหนองมะกัง

Comments

comments