วัดธรรมราษฎร์เจริญผล Wat Thammarat Charoenphon คลอง13 ปทุมธานี

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล4

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 47 บ้างคลองสิบสาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรติดต่อ 086-508 0235
facebook.com/Watthamratcharoenphon

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

ประวัติวัด

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล8
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยมีนายผล โพธินิมิตร บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้ขนานนามวัดว่า “วัดธรรมราษฏร์เจริญผล” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แก่ผู้ถวายที่ดินและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491 และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2493
ภายในบริเวณวัดมีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์

ภาพบรรยากาศภายในวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

การเดินทางมาวัดธรรมราษฎร์เจริญผล คลอง 13 ปทุมธานี

Comments

comments