ป้ายกำกับ: คติธรรม

คติธรรมวัดเกาะลอย โบราณว่า คราแก่เฒ่า ควรเข้าวัด เพื่อขจัด กิเลสให้ หายฟุ้งซ่าน สมัยนี้ กิ. . .