ป้ายกำกับ: คติธรรม

หนักอก เห็นลูกรักหนักอกดั่งยกเสา ใยดื่มเหล้าเมายาอุตส่าห์สอน หนีไปค้างกลางคืนดึกดื่นจร เที่ยวเร่ร่อนราญทุกงานไป เล่นการพนันขันต่อเหล่ากอสลาย เพื่อนชั่อ่านต่อ

กฏแห่งกรรม ความดีชั่ว ตัวตาย กาลภายหลัง ชื่อก็ยัง ดังอยู่ มิรู้หาย คนทำชั่ว มัวเมา อับเฉาตาย ตกอบาย หลายกัลป์ พุทธันดร แม้นทำดี มีชัย สมใฝ่ฝัน สู่สวรรอ่านต่อ

คติธรรมจากวัดสมณโกฏฐาราม สมคฺคานํ ตโป สุโข “ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ยังความสุขให้เกิดขึ้น” ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ “ในหมู่มนุษยอ่านต่อ

แก่…. อันความแก่ แน่นอน ไม่ผ่อนผัน คืนและวัน นั้นรั้ง ดึงสังขาร ฟันที่มั่น พลันคลอน หนังหย่อนยาน ชรากาล ผลาญพร่า ให้อาลัย ทั้งดวงตา พร่าไป มองไมอ่านต่อ

คติธรรมจากวัดสมณโกฏฐาราม สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม “ชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล” ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ “ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกอ่านต่อ

คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน ทางสว่าง อันน้ำใส ไร้ลม คลื่นจมหาย สิ่งทั้งหลาย ภายใน ใกล้ไกลเห็น กุ้งปลาปู อยู่จบ สงบเย็น พระจันทร์เพ็ญ เด่นไกล ยังได้ยล เปรียอ่านต่อ

คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนประมาททำโอกาศให้เป็นเคราะห์ #ทัวร์วัดไทยได้ธรรม #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ #หลักธรรมะ คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนปอ่านต่อ

“ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีจากหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือ บารมีของตน ลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่อ่านต่อ

คติธรรมจากวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่ จะทำงานกิจใด ก็ให้สำเร็จเป็นผลแน่นอน แต่หากมีทรัพย์นับแสนมากวิชา นำไปใช้ในทางที่ไม่ถอ่านต่อ

คติธรรมจากวัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี ความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลัง ให้ความสมหวังในเบื้องหน้า โลกจะลุกเป็นไฟ เพราะใจขาดธรรมะ #คติธรรมจากวัดจันทน์อ่านต่อ

คติธรรม คำคม ข้อคิดจากการทัวร์วัดไทย หลากหลายคติธรรม คำคม ข้อคิดจากวัดที่ทางทัวร์วัดไทย ได้นำมารวบรวมเบื้องต้น ส่งต่อข้อคิด คำคม และคติธรรมคำสอนดี ๆ ใอ่านต่อ

คติธรรมจากวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร คนดีมีเสน่ห์ ถึงคราวเซ มีคนช่วย แม้เทพก็อำนวย เมตตาช่วยให้พ้นภัย #ทัวร์วัดไทย #คติธรรม #ทัวร์วัดไทยได้ธรรม การเดิอ่านต่อ

ต้นไม้เถาวัลย์ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร คนคดคนงอนั้น ร้ายนัก เป็นพิษเป็นภัยทั้งอยู่บ้านและอยู่วัด คติธรรม #ธรรมะจากวัด #ทัวร์วัดไทยได้ธรรม #ธรรมชาติสอนธอ่านต่อ

ความสุข ทางใจนั้นหายาก คนส่วนมากไม่ชอบแสวงหา หวังแต่สุขเพื่อสนุกเพียงหูตา มันจึงพาชักจูงให้ยุ่งใจ… -หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม-อ่านต่อ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ อ่านต่อ

ทุกวันนี้ได้ทำงานสำคัญหรือยัง การนำความสงบมาสู่จิตใจ เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต จะเรียกว่างานของมนุษย์ก็ได้ -พระไพศาล วิสาโล-อ่านต่อ

ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผล ที่สุดของทานคืออภัยทาน ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข ท่าน ว.วชิรเมธอ่านต่อ

เราสร้างความดีกับใคร…เราก็ดีใจ ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้ ในทำนองเดียวกัน … การทำความชั่ว ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้ —หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม&#82อ่านต่อ

การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจ ของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นผู้มีหลักมีเหตุผล ถือหลักความถูกต้ออ่านต่อ

ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง วันนี้สูงสุด พรุ่งนี้อาจตกต่ำ ไม่มีสิ่งใดแน่นอน หรือยั่งยืนได้เลย หมั่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลไว้ให้มาก ๆ เถิด แม้ยามที่ชีวอ่านต่อ

ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้ คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่ อยู่นา ตามแต่บุญบาปแล้ ก่อเกื้อ รักษา จากเรื่องลิลิตพระลออ่านต่อ

คติธรรมวัดเกาะลอย โบราณว่า คราแก่เฒ่า ควรเข้าวัด เพื่อขจัด กิเลสให้ หายฟุ้งซ่าน สมัยนี้ กิเลสหนา กว่าโบราณ ควรคิดอ่าน เข้าวัดบ้าง แต่เยาว์วัย… &อ่านต่อ

พุทธพจน์ “จงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้” พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้… “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้ เพราะอ่านต่อ

ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไร ก็อย่าไปใส่ใจมาก หากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น คุณจะหาความสุขได้ยาก –พระไพศาล วิสาโลอ่านต่อ