ป้ายกำกับ: คติธรรม

ความสุข ทางใจนั้นหายาก คนส่วนมากไม่ชอบแสวงหา หวังแต่สุขเพื่อสนุกเพียงหูตา มันจึงพาชักจูงให้ยุ่งใจ… -หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม-อ่านต่อ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ อ่านต่อ

ทุกวันนี้ได้ทำงานสำคัญหรือยัง การนำความสงบมาสู่จิตใจ เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต จะเรียกว่างานของมนุษย์ก็ได้ -พระไพศาล วิสาโล-อ่านต่อ

ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผล ที่สุดของทานคืออภัยทาน ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข ท่าน ว.วชิรเมธอ่านต่อ

เราสร้างความดีกับใคร…เราก็ดีใจ ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้ ในทำนองเดียวกัน … การทำความชั่ว ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้ —หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม&#82อ่านต่อ

การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจ ของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นผู้มีหลักมีเหตุผล ถือหลักความถูกต้ออ่านต่อ

ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง วันนี้สูงสุด พรุ่งนี้อาจตกต่ำ ไม่มีสิ่งใดแน่นอน หรือยั่งยืนได้เลย หมั่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลไว้ให้มาก ๆ เถิด แม้ยามที่ชีวอ่านต่อ

ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้ คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่ อยู่นา ตามแต่บุญบาปแล้ ก่อเกื้อ รักษา จากเรื่องลิลิตพระลออ่านต่อ

คติธรรมวัดเกาะลอย โบราณว่า คราแก่เฒ่า ควรเข้าวัด เพื่อขจัด กิเลสให้ หายฟุ้งซ่าน สมัยนี้ กิเลสหนา กว่าโบราณ ควรคิดอ่าน เข้าวัดบ้าง แต่เยาว์วัย… &อ่านต่อ

พุทธพจน์ “จงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้” พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้… “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้ เพราะอ่านต่อ

ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไร ก็อย่าไปใส่ใจมาก หากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น คุณจะหาความสุขได้ยาก –พระไพศาล วิสาโลอ่านต่อ

โลกหน้าจะเป็นอย่างไร จะอดอยากไหม ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองแหละ ทุกวันนี้ทำบุญให้ทาน ทำคุณงามความดีไหม – หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล –อ่านต่อ

“เราช่วยเขาได้มาก เขาจะรักเรามาก เราช่วยเขาได้น้อย เขาจะรักเราน้อย หาโอกาศช่วยใครไม่ได้ ใครเขาจะรักเราหรือ?” รักตัวเองให้มาก ๆ คติธรรมจากวอ่านต่อ

ความทุกข์เป็นบทเรียนของชีวิต ความทุกข์สอนให้ค้นพบความจริง อันแท้จริง…. เราจะเห็นความทุกข์ได้เมื่อเรามีสติ เราจะเข้าใจทุกข์ได้เมื่อเรามีปัญญา&#82อ่านต่อ

ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผล ที่สุดของทานคืออภัยทาน ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขอ่านต่อ

เราสามารถสร้างโอกาสดีๆในชีวิต… ด้วยตัวของเราเอง…. อยู่ที่ว่าเรา จะสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่า… โอกาสดีๆบางครั้งเกิดขึ้นกับชีวิตเพียงครั้งเดียว… และมันจะไมอ่านต่อ

ธรรม…สำหรับคนชั่วนั้น ไม่มีความหมายใด ๆ …. เหมือนเทน้ำใส่หลังหมา มันสลัดออกเกลี้ยง…ไม่มีเหลือ -หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต-อ่านต่อ